Joomla TemplatesJoomla HostingWeb Hosting
Forside

Kværkeby Vandværk

02-04-2017: Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kværkeby Vandværk

Torsdag d. 27. april 2017 kl. 19.30 i Klubhuset ved Kværkeby Idrætsplads

Der inviteres til spisning kl. 18.00 før Generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning sker på 24 22 05 37 eller Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. senest 20. april 2017.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vel mødt

Bestyrelsen

08-01-2017: Aflæsning af vandmålere

Godt nytår!

Vandværket har fjernaflæst alle vandmålere pr. 01-01-2017 og årsopgørelse og opkrævning for 1. halvår fremsendes i slutningen af januar via BS eller opkrævning.

12-04-2016: Generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 5. april 2016.

Referatet fra Generalforsamlingen kan læses her.

10-02-2016: Årsopgørelse og 1. aconto 2016

Årsopgørelse og opkrævning for 1. aconto er udsendt.

Vandværket vil gerne opfordre alle til at tilmelde betaling til BetalingsService så man undgår at blive opkrævet faktura gebyr fremover (kr. 39,00 pr. gang) og rykkergebyr (kr. 93,75 pr. rykker) ved for sen betaling.

Betalingsfristen er 20. februar 2016.

31-12-2015: Fjernaflæsning af din vandmåler

Året går på held og ligesom tidligere år vil vandværket fjernaflæse din vandmåler pr. 31-12-2015. Årsopgørelse og opkrævning for 1. aconto 2016 fremsendes ultimo januar via BS, elektronisk girokort i netbank eller brev.

Vandværket opfordrer alle til at tilmelde deres betaling til BS for at holde vores administratoinsomkostninger nede - og sikre betaling til tiden. Rykkergebyr ved for sen betaling er kr. 100.

Venlig hilsen / Godt nytår

Bestyrelsen

11-05-2015: Tilbud om gratis sløjfning af gamle ubenyttede brønde og boringer.

Kværkeby Vandværk er med i Ringsted Vandsamarbejde I/S. Samarbejdet består af de private vandværker i Ringsted Kommune, HOFOR (tidligere Københavns Energi) og Ringsted Forsyning.

Ringsted Vandsamarbejdes vigtigste opgave gennem årene har været at stå for lukning af gamle ubenyttede brønde og boringer. Gamle brønde og boringer virker som åbne sår ned til grundvandsmagasinet, og hullerne skal derfor lukkes forsvarligt, så vi modvirker, at grundvandet forurenes, og at vi derved er med til at sikre rent drikkevand til kommende generationer.

Har du kendskab til en gammel brønd/boring kan Ringsted Vandsamarbejde tilbyde at afholde alle udgifter i forbindelse med en sløjfning, ligesom Vandsamarbejdet står for alle praktiske foranstaltninger og indberetninger.

Find flere oplysninger på Ringsted Vandsamarbejde's hjemmeside, i deres folder⌂eller kontakt Kværkeby Vandværk på 42730201 såfremt du har en gammel brønd/boring som vi skal kigge på.

01-04-2015: Referat fra ordinær generalforsamling

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 24. marts 2015 og referatet kan læses her.

02-01-2015: Fjernaflæsning af vandmåler

I år skal du IKKE aflæse og indberette målerstand vandværket vil fjernaflæse din Kamstrup måler. Årsopgørelse og opkrævning for 1. aconto fremsendes sidst i januar via BS, elektronisk girokort eller post. Husk at checke din netbank/elektronisk girokort hvis du endnu ikke er tilmeldt BS.
Godt nytår

01-01-2015: Ændret vandafgift
Staten har hævet vandafgiften fra 6,13 til 6,53 kr. pr. m3 (excl. moms) i 2015. Se SKATs hjemmeside for yderligere oplysninger.

19-10-2014: Vandspild - stadig i fokus!
Venligst kontakt vandværket på 42730201 såfremt der observeres noget usædvanligt, f.eks. blød jord eller rindende vand i kloakken.

26-05-2014: Nyt tag på vandværket
Vandværket har fået nyt tag (med hældning), da det gamle ikke længere kunne holde tæt.

Nyt tag på Kværkeby Vandværk

Afgifter

I 2012 vedtog Folketinget at indføre en ny afgift på ledningsført vand gældendre frem til 2017. Venligst se.SKATs hjemmeside.som beskriver reguleringen af denne afgift de kommende år.

Vandprøver

Se resultatet af den seneste vandprøve.

Indkaldelse til Generalforsamling i 

Kværkeby Vandværk

Torsdag d. 27. april 2017 kl. 19.30

Klubhuset ved Kværkeby Idrætsplads 

Der inviteres til spisning kl. 18.00 før Generalforsamlingen. 

Tilmelding til spisning sker på 24 22 05 37 

eller  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

senest 20. april 2017. 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vel mødt

Bestyrelsen

 
Søg
Vandets hårdhed
Se her hvor hårdt vandet er